Nyhetsbrev 1

Relaterad video

2010-05-24

Hej!

Projekt Text till Teckenspråk, 2010-2011, ägs av SDR och finansieras av Allmänna arvsfonden. Syftet med projektet är att bygga upp en ny översättningsverksamhet. I vilken teckenspråkiga, döva och hörselskadade kan få korta texter tillgängliga genom inspelade översättningar på teckenspråk. Under första året översätter vi i första hand från text till teckenspråk, men vi planerar även för teckenspråk till text. Även översättningar mellan teckenspråk och andra skrivna språk som engelska, tyska mm finns med i planeringen för framtiden. Tjänsten är gratis och översättningen kan levereras på DVD, USB eller som en fil via e-post. Privata brev som vi översätter och spelar in förstörs efter leverans. Medan offentliga texter sparas i en databas för återanvändning. Självklart har vi som arbetar i projektet tystnadsplikt.

Under årets första månader har jag åkt runt på olika platser i Sverige och haft informationsmöten, både på dövföreningar, hörselhabiliteringar, tolkcentraler m.m. Vi har även fått in många olika förslag till tjänsten. Ett förslag är en fax/e-posttjänst där en inskickad text skulle kunna bli översatt via bildtelefon. Några myndigheter har visat intresse av att kunna skicka beslut och andra texter via projektet för den som önskar. Vi har också fått förslag från TPB att kunna länka översatta barnböcker till deras bibliotek. Jag har ytterligare träffar inbokade, om ni önskar att jag kommer ut och informerar hos er får ni gärna kontakta mig.

Just nu arbetar vi tillsammans med olika studios för att arbeta fram en kravspecifikation för inspelning/översättning så att projektet kan hålla en jämn och god kvalitet, bland annat när det gäller bakgrundsfärg.

Ha nu en riktigt skön sommar och njut av värmen, hoppas vi ses snart!

Skriven av  Redaktör TTT Senast redigerad den 2012-09-14

           © Sveriges Dövas Riksförbund - Text till Teckenspråk