Nyhetsbrev 2

Relaterad video

2010-10-08

Här kommer ett nyhetsbrev från projekt Text till Teckenspråk. Projektet löper på och följer årstiden, nu har vi släppt på översättningarna för fullt så våra blad börjar falla till marken och vi får se om trädstammen och grenarna sitter kvar. Idag känns verksamheten väl rotad i marken och vi har bra förutsättningar att växa. Det har tagit lång tid att arbeta in projektet. Ibland är steget långt mellan att få information och innan man tar steget att använda tjänsten.

Vi har en bra variation på översatta texter, både när det gäller språk och innehåll. Översättningar till och från andra språk än skriven svenska och svenskt teckenspråk har förekommit. Exempel på detta är engelska texter och översättningar till internationellt anpassat teckenspråk. Exempel på innehåll är myndighetstexter, bland annat information från polismyndigheten. Andra exempel är texter från studentlitteratur, försäkringsbrev, bankinformation och privata handlingsplaner. Målgruppen är bred, vilket stämmer med våra antaganden i projektplanen.

Vi har arbetat mycket med kvalitetsaspekter i projektet i samarbete med en studio. Men nu har beställningarna ökat och vi kommer att använda fler studios i projektet. Alla studios kommer att arbeta efter samma mall. Vi har noterat att när det kommer många beställningar på en gång så är det svårt att leverera inom 3 dagar, då är 5 dagar mer realistiskt. Vissa översättningar är också mer tidskrävande beroende på dess innehåll. Vi ser fram emot hösten och tänker stå pall för höststormen- det är nu det gäller!

Ha en underbar höst!

Skriven av  Redaktör TTT Senast redigerad den 2012-09-14

           © Sveriges Dövas Riksförbund - Text till Teckenspråk