Nyhetsbrev 4

Relaterad video

2012-05-23

Hej,

här kommer ett nyhetsbrev till er från projekt Text till Teckenspråk. Projektet är nu inne på sitt fjärde och sista år med pengar från Allmänna arvsfonden. Vi har dock fått ett minskat anslag från arvsfonden detta sista år och vi har förhoppningar att myndigheterna tar sitt betalningsansvar när det gäller deras egna texter.

Översättningsverksamheten löper på och vi arbetar nu intensivt med att verksamheten skall permanentas och finansieras med statliga medel. Vi har gjort en uppvaktning hos kultur- och socialdepartementet, men ännu inte fått något besked. TPB, Talboks- och punktskriftsbiblioteket har sagt att de vill vara den myndighet som tar på sig ansvaret för översättningsverksamheten. Men det måste till ett politiskt beslut och skrivas in i regleringsbrevet till TPB innan det kan bli verklighet. Vårt mål är att få med detta till höstbudgeten så att verksamheten kan permanentas 2013.

Vi fortsätter med kvalitetsarbetet och att följa de rekommendationer som arbetats fram i projekt "Kvalitetssäkring av teckenspråksfilmer". Projektet har nu en egen webbplats, där översättningar som är offentliga finns tillgängliga, till exempel information från skatteverket, CSN, Delar av Neil.S. Glickmans bok om dövpsykiatri. Privata översättningar förstörs.

Önskar er alla en härlig sommar!

Skriven av  Redaktör TTT Senast redigerad den 2012-09-20

           © Sveriges Dövas Riksförbund - Text till Teckenspråk