Projektinformation

Relaterad video

SDR har med medel från arvsfonden startat projektet ”Text till Teckenspråk”. Syftet med projektet är att bygga upp en nationell och permanent verksamhet. I projektet ges teckenspråkiga döva och hörselskadade möjlighet att skicka in texter som görs tillgängliga på teckenspråk. Inskickad text översätts och spelas in på lämpligt media enligt beställarens önskemål, t.ex DVD eller en fil som kan laddas hem eller skickas via e-post.

Projektet består av tre delar:
- Översättningsverksamhet, som kommer att bedrivas under hela projekttiden.
- Information, under våren kommer jag bl.a. att besöka dövföreningar för att ge mer information om projektet.
- Register, bygga upp ett register med teckenspråksaktörer/översättare.

Vi räknar med att kunna börja ta emot texter för översättning under mars/april 2010.

Denna tjänst gäller för privatpersoner och för material som inte tidigare utgivits i tillgänglig form, på teckenspråk.

Mer information kommer ut här, under våren, där vi kommer att berätta hur man får tillgång till denna tjänst.

Skriven av  Redaktör TTT Senast redigerad den 2013-04-23

           © Sveriges Dövas Riksförbund - Text till Teckenspråk